Ceník
1. Geometrické plány:
zaměření staveb ke kolaudaci, pro úvěr atd. 100 m 4000 – 6000,-
rozdělení pozemku 100 m 4000 – 6000,-
vyznačení věcného břemene 100 m 3000 – 3500,-
2. Vytyčení vlastnické hranice 100 m 1500 – 4000,-
3. Vytyčení stavby (dle projektové dokumentace) 1 bod 250 – 500,-
4. Polohopisné a výškopisné měření

(cena zaměření dle měřítka, terénu a požadavků objednavatele)

1 ha 3000 – 15000,-
5. Stabilizace bodu – plastový mezník 1 bod 150,-
6. Práce s GPS RTK 1 bod 800 – 1200,-
7. Hodinová sazba odpovědného geodeta 1 hod 500,-
8. Ostatní ceny geodetických prací
Ceny jsou uvedeny bez  21% DPH.
dle dohody