Ceník
1. Geometrické plány:
zaměření staveb ke kolaudaci (stavba uprostřed pozemku) 100 m 4500,-
zaměření staveb ke kolaudaci (stavba na vlastnické hranici) 100 m 5000,-

rozdělení pozemku (v terénu jsou znatelné vlastnické hranice)

100 m 5000,-
rozdělení pozemku (v terénu nejsou znatelné vlastnické hranice) 100 m 6000,-
vyznačení věcného břemene 100 m 4000,-
2. Vytyčení vlastnické hranice 100m 2500 – 5000,-
3. Vytyčení stavby (dle projektové dokumentace) 1 bod 3500 – 5000,-
4. Polohopisné a výškopisné měření
(cena zaměření dle měřítka, terénu a požadavků objednavatele)
1ha
100m
4 000 – 15 000,-
1 500 – 2 000,-
5. Zaměření inženýrských sítí
(přípojky vodovodu, kanalizace, plynu…)
(skutečné zaměření stavby vodovodu, kanalizace…)


100m
100m


3 500 – 4 000,-

2 000 – 3 000,-

6. Stabilizace bodu – plastový mezník 1 bod 150,-
7. Práce s GPS RTK 1 bod 1000 – 1500,-
8. Hodinová sazba odpovědného geodeta 1 hod 500,-
9. Ostatní ceny geodetických prací
Ceny jsou uvedeny bez  21% DPH.
dle dohody