Ceník
1. Geometrické plány:
zaměření staveb ke kolaudaci (stavba uprostřed pozemku) 100 m 6000,-
zaměření staveb ke kolaudaci (stavba na vlastnické hranici) 100 m 6500,-

rozdělení pozemku (v terénu jsou znatelné vlastnické hranice)

100 m 7000,-
rozdělení pozemku (v terénu nejsou znatelné vlastnické hranice) 100 m 8000,-
vyznačení věcného břemene 100 m 5000,-
2. Vytyčení vlastnické hranice 100m 3500 – 8000,-
3. Vytyčení stavby (dle projektové dokumentace) stavba 4500 – 5000,-
4. Polohopisné a výškopisné měření
(cena zaměření dle měřítka, terénu a požadavků objednavatele)
1ha
100m
4000 – 15000,-
3000 – 4000,-
5. Zaměření inženýrských sítí
(přípojky vodovodu, kanalizace, plynu…)
(skutečné zaměření stavby vodovodu, kanalizace…)


1 ks
100m


4000 – 5000,-

3000 – 4000,-

6. Stabilizace bodu – plastový mezník 1 bod 150,-
7. Práce s GPS RTK 1 bod 1000 – 1500,-
8. Hodinová sazba odpovědného geodeta 1 hod 750,-
9. Ostatní ceny geodetických prací
Ceny jsou uvedeny bez  21% DPH.
dle dohody