Ceník

1. Geometrické plány:
- zaměření staveb ke kolaudaci,  pro úvěr atd. 100 m 3500 - 5000,-
- rozdělení pozemku 100 m 3500 - 5000,-
- vyznačení věcného břemene 100 m 3000 - 3500,-
2. Vytyčení vlastnické hranice 100 m 2500 - 4000,-
3. Vytyčení stavby (dle projektové dokumentace) 1 bod 250 - 500,-
4. Polohopisné a výškopisné měření
(cena zaměření dle měřítka, terénu a požadavků objednavatele)
1 ha 3000 - 15000,-
5. Stabilizace bodu – plastový mezník 1 bod 150,-
6. Práce s GPS RTK 1 bod 800 - 1200,-
7. Hodinová sazba odpovědného geodeta 1 hod 500,-
8. Ostatní ceny geodetických prací dle dohody    

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.