Reference

  • ČEZ Distribuce a.s. – zpracování geometrických plánů pro vymezení věcného břemene, skutečné zaměření staveb.
  • Elektromontáže K. Uhlíř, s.r.o. - skutečné zaměření staveb  el.kabelů NN a VN,zpracování geometrických plánů pro vymezení věcného břemene, zaměření polohopisných a výškopisných plánu pro projektovou dokumentaci staveb.
  • Llentab spol. s r.o. - prostorové a výškové vytyčování patek pro usazení sloupů ocelových hal
  • STAVAŘI s.r.o. – polohopisné a výškopisné plány
  • Město Lysá nad Labem – vyhotovení geometrických plánů a jiné geodetické práce.
  • Thermokomplet  1990 s.r.o. – geodetické zaměření skutečného provedení přípojek STL plynovodu
  • Geodetické práce pro obce, firmy a občany na okr. Nymburk, Mladá Boleslav a dalších.

Vyměřování parcely